Repozitorij z *javnimi* šolskimi datotekami v 2. letniku. http://razor.arnes.si/~asija3/files/sola/gimb/2/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Anton Luka Šijanec 5503941ec7 še zadnje datoteke letos 4 months ago
ang ang test 5 months ago
bio la artikolo 7 months ago
fiz še zadnje datoteke letos 4 months ago
geo geografija, spraševanje 1, "učenje" yeet porniči šola done 8 months ago
inf fizika naloga 5 months ago
kem domača naloga za nemščin 10 months ago
mat domača-naloga-32-mat 6 months ago
misc zj 1 year ago
nem rm 6 months ago
oiv/osnutek poprava 1 za OIV 11 months ago
psi https://zapiski.xn--ijanec-9jb.eu/p/psi# 5 months ago
radio domača-naloga-32-mat 6 months ago
ru/kolo domača naloga za nemščin 10 months ago
slo slova naloge 6 months ago
soc nemščina, naloga 7 11 months ago
vtikac some files I forgoot to add 12 months ago
zgo/ocena/1 zgoda učenje 6 months ago
.gitmodules ang test 5 months ago
dokument.aux fix 5 months ago
dokument.bcf fix 5 months ago
dokument.log fix 5 months ago
dokument.out fix 5 months ago
dokument.pdf fix 5 months ago
dokument.pgf-plot.gnuplot fix 5 months ago
dokument.pgf-plot.table fix 5 months ago
dokument.run.xml fix 5 months ago
dokument.synctex.gz fix 5 months ago
stderr.log fix 5 months ago
stdout.log fix 5 months ago