1
1
Fork 0
[zastarel] Program za prenos posnetkov arhiva Radiotelevizije Slovenije.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

14 lines
183 B

DESTDIR=/
default:
gcc rtv4d-dl.c -o rtv4d-dl -Wall -I.
install:
mkdir -p $(DESTDIR)/usr/bin/
cp rtv4d-dl $(DESTDIR)/usr/bin/
distclean:
rm rtv4d-dl -f
clean:
rm rtv4d-dl -f
Obvestilo: Ker ponudnik dostopa do Interneta T-2 občutno draži ponudbo, bo v juliju (sredi poletja, hvala, T-2) potekala celovita sprememba dostopa do strežnikov Č, T in O. Do 1. 8. bodo zamenjani tudi IP naslovi, kar prinaša težavo zaradi vpisov v konfiguracijah za DNS rekurzivne razreševalnike. V juliju bodo pogosti tudi dolgotrajni izpadi sistemov.