1
0
Fork 0
sijaneciot: starting point IoT template I use for my projects
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Anton L. Šijanec d8e4a5b71d weather station + http time 2 years ago
data/www weather station + http time 2 years ago
README.md first commit 3 years ago
f000_sijaneciot.ino weather station + http time 2 years ago
f010_raznefunkcije.ino weather station + http time 2 years ago
f015_apihandler.ino weather station + http time 2 years ago
f020_setup.ino weather station + http time 2 years ago
f030_httpserver.ino vse ostalo 3 years ago
f040_weather.ino weather station + http time 2 years ago
f050_loop.ino weather station + http time 2 years ago

README.md

sijaneciot

Obvestilo: Ker ponudnik dostopa do Interneta T-2 občutno draži ponudbo, bo v juliju (sredi poletja, hvala, T-2) potekala celovita sprememba dostopa do strežnikov Č, T in O. Do 1. 8. bodo zamenjani tudi IP naslovi, kar prinaša težavo zaradi vpisov v konfiguracijah za DNS rekurzivne razreševalnike. V juliju bodo pogosti tudi dolgotrajni izpadi sistemov.