šolske datoteke v tretjem letniku gimb. avtomatsko granjenje LaTeX dokumentov in ostalega poteka na https://jenkins.sijanec.eu/. https://šola.šijanec.eu/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Anton Luka Šijanec 62dc31ccfb tennyson versus ishiguro 1 week ago
ang/readings tennyson versus ishiguro 1 week ago
bio izboljšal make sistem. potrebno če implementati dokument.tex v make 2 weeks ago
fil platom 2 months ago
fiz/matura tennyson versus ishiguro 1 week ago
geo izboljšal make sistem. potrebno če implementati dokument.tex v make 2 weeks ago
inf geo 4 weeks ago
kem izboljšal make sistem. potrebno če implementati dokument.tex v make 2 weeks ago
mat/predstavitev zgodovina 2 weeks ago
nem izboljšal make sistem. potrebno če implementati dokument.tex v make 2 weeks ago
slo zgodovina 2 weeks ago
zgo f31 naloga 1 week ago
.gitignore f31 naloga 1 week ago
Makefile f31 naloga 1 week ago

Med zimskimi počitnicami so pričakovani občasni izpadi podomrežja O, ker bodo izvajana testiranja varnosti komunikacijsko-informacijske opreme.